Για την καλύτερη και ομαλή λειτουργία του οργανισμού σας προτείνουμε να διαβάσετε τους κανονισμούς λειτουργίας του IVAO

Πατήστε εδώ