Ελέγξτε που μπορείτε να προφέρετε υπηρεσίες ΕΕΚ εντός του Ελληνικού FIR.

Σε ορισμένα αεροδρόμια, υπάρχει περιορισμός ανοίγματος μιας θέσης ανάλογα με το ATC Rating (FRA – Facility Rating Assignments). Αυτό σημαίνει πως στα εκάστοτε αεροδρόμια, ο ελεγκτής πρέπει να έχει ένα ελάχιστο Rating προκειμένου να ανοίξει κάποια θέση. Ένα παράδειγμα FRA περιορισμού είναι: ” Στο LGXX τη θέση _APP μπορεί να την ανοίξει Advance ATC Trainee ελεγκτής ή ελεγκτής με υψηλότερο Rating”. Εάν έχετε rating ATC Trainee τότε μπορείτε να ανοίξετε τις θέσεις _DEL, _GND και _TWR σε αυτό το αεροδρόμιο και όχι _APP ή _CTR.

Εάν αναζητείτε τους FRA περιορισμούς και έχετε Guest Controller Approval, ελέγξτε το GSA μενού.